VÅRE ANSATTE

May Hanne - deleier
Bestod svenneprøve
i damefaget  
november 1988

Renate Anderson
Bestod svenneprøve
i damefaget
2007
Renate er også utdannet make up-artist

Katrine
Bestod svenneprøve
i damefaget
august 2011

Marianne
Bestod svenneprøve
i damefaget
september 1994

Inger Lise
Bestod svenneprøve
i damefaget
april 2010

Charlotte
Bestod svenneprøve
i dame - og herrefaget
2015

Renate Vibeto
Bestod svenneprøve
i dame- og herrefaget
mai 2014

Malin Christine 
Bestod svenneprøve i dame- og herrefaget 
i 2017

Malin
make up-artist
april 2013